Wiki interLED:Ochrana osobných údajov

Z Wiki interLED
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Informácie o spracúvaní osobných údajov wiki.inter-led.sk

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Kto je prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť Galteh s.r.o., Štefánikova 712/40, 08501 Bardejov, IČO: 52179494, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 45473/V, DIČ: 2120921748.

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky, písomne na adrese Štefánikova 712/40, 085 01 Bardejov alebo e-mailom info@interled.sk

Rozsah osobných údajov

Toto je informačný kanál. Nezhromažďujeme žiadne osobné údaje.

Účely spracúvania údajov

Zlepšenie obsahu, zjednodušenie navigácie portálu wiki.inter-led.sk.

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 31 590 1818, písomne na adrese Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, alebo e-mailom info@interled.sk.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Kontakt informácie

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky, písomne na adrese Galteh s.r.o., Štefánikova 712/40, 08501 Bardejov alebo e-mailom info@interled.sk.